Pulu-Z

Pride-viikon kunniaksi

Kieli:    Julkaistu: 2019-06-30   Muokattu: 2020-09-20   Katselut: 730   Kategoria: Opinion

(Pride-viikon kunniaksi ampiaishattu päähän ja syntyvyyshommiin. Teksti on kommentti Ilta-Sanomien juttuun Kukaan ei ennustanut syntyvyyden näin rajua romahdusta – miten Suomen käy?)

Nykytrendi on katastrofaalinen. Sen lisäksi että syntyvyys romahtaa, niin myös maastamuuttaminen kiihtyy. Kansallinen hätätila julistettu.

Suomi on maailman tasa-arvoisin maa ja useissa tutkimuksissa vähiten epäonnistuneeksi valtioksi luonnehdittu [lähde]. Jos ihminen saisi valita syntymämaansa tietämättä sukupuoltaan tai perinnöllisiä sairauksiaan, niin Suomi lienee edelleen yksi parhaista vaihtoehdoista. Edellä mainittu on tuskin kenellekkään uutinen, joten miten on mahdollista, että syntyvyys on jyrkässä laskussa ja globaalissakin vertailussa poikkeuksellisen matala? Jos Suomi on maailman paras maa syntyä, niin miksi täällä syntyy vähemmän lapsia kuin juuri missään muualla? Minäpä kerron miksi, koska valtamediassa ääntä käyttävä vihervasemmistolainen niin kutsuttu älymystö ei sitä näytä hiffaavan. Vastaus ei ole puutteellinen translaki tai perhevapaauudistuksen yksityiskohta, kuten aikalainen voisi luulla. Lyhyesti sanottuna miehet tarvitaan takaisin kantamaan vastuuta, siis johtamaan.

Taloustermein ilmaistuna ihmisapinan parinvalinnassa on intressiristiriita koiraan ja naaraan välillä. Kun koiras pyrkii siittämään mahdollisimman monta naarasta, niin naaras sen sijaan yrittää löytää yhden etevän koiraan, jonka kesyttää itsensä ja jälkeläistensä suojaksi ja turvaksi. Tämä intressiristiriita tuottaa parisuhteen dynamiikan, joka tekee elämästämme elämisen arvoisen. Jos lisääntyisimme suvuttomasti, kuten laakamato tai vasarahai, niin keskittyisimme lähinnä ruoansulatukseen, emmekä näkisi kukkamekkoja tai tekisi taidetta, saati lentäisi kuuhun.

Luonto on tuottanut erilaisia mekanismeja parinvalinnan ristiriidan säätelyyn ja tasapainottamiseen. Primitiivisin versio on vahvimman oikeus eli käytännössä vahvin uros eliminoi kilpailijat ja siittää haluamansa naaraat lupaa suuremmin kysymättä. Mekanismi on piilevänä myös nykyihmisellä, joka tulee esiin kun sosiaalinen normisto ympärillä sallii sen. Tästä olemme saaneet muistutuksen viime vuosina lajimme edustajilta Kaksoisvirranmaalta.

Ihmislajin historiassa parinvalintaa on säädelty myös institutionaalisesti. Tänäkin päivänä valtaosa maailman ihmisistä valitsee tai saa kumppaninsa muutaman suuren uskonnon normiston mukaisesti. Islam sallii miehelle neljä vaimoa, mutta muuten pääuskonnot määräävät tai ainakin vahvasti suosittavat yhtä elinikäistä parisuhdetta, siis avioliittoa. Lisäksi monissa kulttuureissa avioliitot tai vähintään seura, kenen kanssa aikaansa saa viettää, on vanhempien valinta.

Kun ihmiset maanviljelyn myötä asettuivat paikoilleen ja muodostivat isompia yhteisöjä kyetäkseen puolustamaan asuttamiaan maa-alueita, syntyi uusia sofistikoituneempia valtarakenteita, kun välittömän väkivallan uhkaan perustuva laumahierarkia ei enää riittänyt. Muodostui kyliä ja kyläneuvostoja, kaupunkeja ja valtuustoja, valtioita ja senaatteja. Ja kuten laumassakaan, ei valta jakaantunut uusissa yhteisöissä tasan, vaan osa vaurastui enemmän ja kykeni hallitsemaan muita. Jos aiemmin valta kuului aina vahvimmalle, niin nyt sitä sai myös ovelin ja älykkäin - tai onnekkain syntymällä sopivaan dynastiaan.

Historiallisessa katsannossa ihmisen parinvalinta on siis tapahtunut lähinnä joko väkivallalla uhaten tai ulkoa saneltuun normistoon pohjautuen. Yhteistä molemmissa malleissa on ollut se, että koiras on lauman johtaja tai perheen pää. Nainen oli perheen sydän ja joskus myös aivot. Lisäksi tiedämme että koiraiden testosteronituotanto on selvästi naaraita korkeampaa ja että testosteroni vähentää pelokkuutta sekä lisää energisyyttä ja optimismia, jotka madaltavat kynnystä riskinottoon. Johtamisessa keskeiset taidot tehdä aloite ja päätös vaativat rohkeutta, siis riskinottoa. Vaikuttaa siis siltä, että sekä luonto että hyvin monet erilaiset ihmiskulttuurit ovat päätyneet siihen, että perheen ja yhteisön johtaminen on koiraiden tehtävä - ei aina mutta usein.

Ja kun kysytään, mikä on hyvän johtajan määritelmä, niin se on se, kuinka hyvin johtajan yhteisö voi, menestyy ja pysyy ylipäänsä hengissä. Johtajalla on valta ja vastuu omistaan ja hyvä johtaja mitataan sillä, kuinka hyvin omat voivat. Myös itsensä johtaminen on johtamista ja jos siihen ei kykene, kuten lapset, niin huonosti käy, ellei joku auta.

Vallankäyttöön sisältyy konflikteja ja on sen vuoksi vaarallinen tehtävä. Ihmisyhteisön jatkuvuuden kannalta on parempi, että naaraat selviävät hengissä, koska uusien jälkeläisten tuottamiseen tarvitaan ainoastaan yksi uros. Lisäksi on evolutiviinen tosiasia, että jos naaraat olisivat parempia tai edes yhtä hyviä johtajia, niin sellaiset yhteisöt olisivat menestyneet historian myrskyissä naapuriyhteisöjä paremmin jo kauan ennen nykyaikaa, jolloin naiset on viimein nostettu jalustalle kiintiöiden ja apurattaiden avulla.

Vallankäyttöön liittyy ongelmia, joita on kuvattu kattavasti jo pari tuhatta vuotta sitten. Ajan myötä ihmiset ovat kehittäneet erilaisia instituutioita, joilla pyritään yhtäältä valtaa jakamalla rajoittamaan sen korruptoivaa vaikutusta, että toisaalta jakamaan resursseja ja myös naaraita tasaisemmin koko väestölle, jotteivät koiraat yrittäisi jatkuvasti tappaa toisiaan. Ihmiskulttuurin kehittyessä on syntynyt erilaisia oikeuskäytäntöjä ja hallintomuotoja, mutta koska tämän kirjoituksen aihe on syntyvyydenlasku, niin siirrytään seuraavaksi instituutioista intiimeimpään eli perheeseen.

Perhe on siinä mielessä nerokas rakennelma, että siinä jokaiselle koiraalle on suotu vallankäyttäjän asema ja yhteisö, jota hallita, siis vaimo ja lapset. Kun jokaisella koiraalla on ollut oma valtakuntansa, jossa tyydyttää tarpeensa, niin ei ole tarvinnut lähteä merta edemmäksi kalaan. Se kuinka onnellista ja täyttä perhe-elämä on ollut, on riippunut sekä hallitsijan, siis koiraan viisaudesta että myös alamaisten eli naaraan ja pentujen kuuliaisuudesta. Perheinstituution avulla useampi koiras voi olla alfa verrattuna laumahierarkiaan, missä on vain yksi johtaja. Ajan myötä ja instituutioiden kehittyessä on ihmiselosta tullut entistä rauhallisempaa, kun ei ole tarvinnut jatkuvasti taistella hengestään. Kiitos tämän on aikaa jäänyt myös kuumatkoihin ja puutarhanhoitoon.

Valitettavasti perheinstituutio on nyt kriisissä. Edellisen vuosisadan aikana kommunismi opetti meille, että uskonnot ovat satua ja lisäksi ruotsalaiset filosofit huomasivat, etteivät mies ja nainen ole samalla viivalla. Suomi salli naisille äänioikeuden vuonna 1906, jonka jälkeen naisten oikeudet ovat jatkaneet kasvamistaan varsinkin de facto. Tänä päivänä voidaan perustellusti sanoa, että naisten oikeudet ovat jo ohittaneet miesten oikeudet - selvimpinä esimerkkeinä varusmiespalvelus ja lasten huoltajuuskiistat. Uusien oikeuksien ja naisen aseman parantamisen huumassa on jopa esitetty, että nykymiehet ovat syyllisiä myös esi-isiensä tekemistä vääryyksistä [lähde]. Se kuinka kauas vastuu yltää, on jäänyt vielä epäselväksi. Riittääkö mennä apinoihin asti vai ovatko miehet vastuussa myös urosmatelijoiden tekemistä vääryyksistä?

Naisten asemaa parantaessa on samaan aikaan riisuttu miehiltä valtaa pois sekä stigmatisoitu sen tavoittelu toksiseksi maskuliinisuudeksi. Ja hands down, hyvin siinä on onnistuttu! Naisten osuus korkeakouluissa ohitti miehet ajat sitten ja esimerkiksi lukiosta naisia on valmistunut miehiä enemmän jo vuodesta 1947 asti [lähde]. Naisia oli enemmistö Suomen hallituksessa ensimmäisen kerran vuonna 2003 ja meillä on ollut kahden kauden naispresidentti, kaksi naispääministeriä, naisvaltionvarainministeri, naisulkoministeri, kaksi naispiispaa ja Suomen pankin pääjohtajakin oli nainen jo vuonna 1992. Lisäksi alkoholin juominen [lähde], tupakointi [lähde], liikenneonnettomuudet [lähde] ja väkivalta [lähde] ovat vähentyneet huomattavasti. Samalla tosin on valitettavasti laskenut myös maanpuolustustahto [lähde] sekä liikunnallisen elämäntavan tavoittelu vaihtunut ah-niin-muodikkaaseen e-urheiluun [lähde].

Vanhassa maailmassa miehet kilpailivat keskenään ja saivat olla alfoja perheensä lisäksi monilla muillakin elämänalueilla: esimerkiksi urheilussa, autonratissa ja virkistävällä ryyppyreissulla. Nyt niitä kaikkia on pyritty normittamaan uudelleen jättäen ainoiksi sallituiksi maskuliinisuuden muodoiksi ajallemme tyypillisesti lähinnä ulkonäöllisiä ominaisuuksia, kuten pituuden, naamakarvoituksen ja ihonvärin, joille ihminen ei voi itse mitään, minkä vuoksi ne eivät myöskään kerro mitään miehen henkisestä kapasiteetistä, joka on kuitenkin parisuhteen, perheen ja jälkeläisten kannalta kaikista tärkein ominaisuus. Siis kuinka lapanen ihminen on, ei riipu hänen pituudestaan.

Myös koirat [sic] ovat menestyneet parisuhdemarkkinoilla [lähde], sillä ne osaavat edelleen olla luonnostaan vahvoja uroksia, jotka eivät niin vain alistu naaraan edessä, siis edes ihmisnaaraan. Joissakin talouksissa koira vaikuttaa olevan talon herra. Kun somesta saa jatkuvalla syötöllä huomiota ja kun koira tarjoaa ihmisnaaraalle fyysistä läheisyyttä, niin mihin ihmiskoirasta edes tarvitaan? Jakamaan koiranulkoilutusvuorot.

Kun miehiltä on riisuttu pois kaikki vallankäytönmuodot, niin yhä useammasta on tullut valittava ruikuttaja. Ja ei pidä ymmärtää väärin: myös alistuminen kuuluu elämään. Jokaisen meistä tulee alistua vähintään pomon, Jumalan ja Alkon myyjän edessä, mutta terveen koiraan lajityypillistä toimintaa on vallankäyttö ja sen tavoittelu, ja jos kaikki sen muodot stigmatisoidaan, niin jäljellä jää tietokonepelejä hakkaava onanoija. Virtuaalimaailmassa voi edelleen kaahata ja rellestää rauhassa, mutta voi kuinka paljon hauskempaa naisilla olisi, jos miehet eläisivät täysiä oikeassa maailmassa.

On sanomattakin selvää, että miehet ja pojat kärsivät suunnattomasti siitä, etteivät he voi käyttäytyä lajityypillisellä tavalla. Poikien koulumenestys laskee [lähde], varusmiespalvelusta joudutaan vuodesta toiseen helpottamaan [lähde] ja syrjäytyneiden määrä jatkaa kasvuaan [lähde]. Kun ei ole motivaatiota tai visiota paremmasta huomisesta, niin miksi ponnistella. Kehitys on kestämätön ja tulee varmasti purkautumaan jotenkin rumasti.

Vaan ei tämä uusi tilanne ole naisillekaan hyvä. Yksittäiset ihmiset rikkovat kyllä lasikattoja ja pääsevät lehtien palstoille kertomaan menestyksestään, kasvutarinoistaan ja sankariteoistaan, mutta se ei ole koko kuva. Emme kuule mitään heistä, jotka itkevät romanttisen hömppäkirjallisuuden ja suklaalevyn syleilyssä, kun oma elämä ei mennytkään niin kuin ympäröivä maailma oli sen luvannut. Sen jälkeen voi vielä hetken aikaa syyttää patriarkaatin naisia sortavia piilorakenteita ja siirtyä sitten loppusijoituspaikkaansa kirjoittamaan Ylelle kolumneja aiheista vapaaehtoisesti lapseton, kehopositiivisuus ja kuinka väkevää ja täyttä sinkkuelämä on.

Median ja somen luoman harhan vuoksi naisten omat vaatimukset elämälle ovat kasvaneet järjettömiin mittoihin. Jokaisen pitää ensinnäkin saavuttaa huippu-ura, eli lukion jälkeen ensimmäiset viisi vuotta yrittää päästä oikikseen, lääkikseen, taikkiin tai psykalle - kuka nyt vähempään tyytyisi? Monet näistä suosituimmista aloista ovat vieläpä sellaisia, että valmistuttuaan kalliisti koulutettu nuori ymmärtääkin, ettei asianajan työ vastaakkaan tv-sarjojen tunnelmaa vaan on helvetin tylsää byrokratiaa ja yhteiskunnan iljettävimpien nilviäisten puolustamista, tai että lääkärinä kuunnellaan lähinnä setämiesten rivouksia mätäpaiseita puristellessa. Niinpä monet nuoret ihmiset, joilla siihen on mahdollisuus, siirtyvät valmistumisen ja alkupääoman keräämisen jälkeen muodikkaasti firettäjiksi ja lähtevät kiertämään maailmaa - palaavat jos palaavat. Tuottavimpien ihmisten muuttaessa pois, huoltosuhde jatkaa heikkenemistään entistä nopeammin.

Unelmauran lisäksi naisten tulee tietenkin harrastaa nyrkkeilyä ja painonnostoa sekä ottaa rumempia tatuointeja kuin miehet, leikata hiukset ja ainakin harkita parran kasvattamista, koska girl boss ja miksi ei? Samaa sukupuolta olevien parisuhteet ja avioliitot ovat myös kasvussa [lähde]. Näyttää siis siltä, että kun miehet eivät ole enää maskuliinisia, niin naiset hakevat kumppaninsa koirien lisäksi myös toisista naisista, joille maskuliininen ja dominoiva käytös ei ole ainoastaan sallittua, vaan niin ihanan tasa-arvoista ja voimaannuttavaa. Avioliitot alkukantaisemmista kulttuureista tulevien miesten kanssa ovat myös kasvussa [lähde].

Mutta mihin miehet ovat sitten hävinneet? Olemmeko muka luovuttaneet? Riittävätkö tietokonepelit ja porno todellakin tyydyttämään nykykoiraan tarpeet tässä ihmeellisessä maailmassa ja ajassa, joka meille on suotu? Miehiäkö ei mukamas enää tarvita? Minusta ainakin näyttää siltä, että tämä paatti on menossa päin helvettiä ja miehiä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Suomen tarina ei saa loppua, siis maan joka on tuottanut ircin, gitin ja astiankuivauskaapin, ja maan jossa on maailman parhaat autokuskit, ja maan, jolla on eniten kesäolympiamitaleja per capita. Miehillä on enemmän sekä kykyjä että aikaa päästä pidemmälle, korkeammalle ja kauemmas. (PÄIVITYS 2019-10-03: Ei pidä paikkaansa. Tein laskelmat.)

Vai tarvitaanko me sittenkin vain hieman enemmän empatiaa ja tunneälyä johtopaikoille, ettei kenellekään tule varmasti paha mieli? Silläkö lastemme hyvinvointi turvataan sekä saadaan huoltosuhde ja syntyvyys paremmalle tolalle? Miksi kuitenkin samaan aikaan lapsiin kohdistuvan seksuaalirikosten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti [lähde], siis rikosten joita pidettiin vähän aikaa sitten iljettävimpinä ja raukkaisimpina tekoina, joita ihmisapina voi tehdä, tai miksi alaikäisten hakeutuminen sukupuolenvaihtoleikkauksiin on viisinkertaistunut 2010-luvulla? [lähde 1, lähde 2]

Tasa-arvon tavoittelu on mennyt Suomessa liian pitkälle. Sen pääteesi kuuluu karrikoidusti niin, että kaikki maailman ongelmat johtuvat valkoisesta heteromiehestä ja hänen toksisuudestaan - katsokaa nyt vaikka trumppia - kun taas ratkaisu kaikkeen on naisten, homojen, mustien, transujen, queerien, non-binaarien, androgyynien, genderfluidien ja muiden sateenkaarilumihiutaleihmisten oikeuksien parantaminen. Aikomus on ollut hyvä eli varmistaa, että jokainen kokee olonsa "inklusiivisiksi", mutta tähän pyrkiessä on kirjaimellisesti mennyt lapsi pesuveden mukana. Todellisuudessa yhä useampi on yksinäinen ja onneton.

Voin paljastaa ettei me oikeasti edes haluta täydellistä tasa-arvoa. Käytännössä kaikki ihmiset ovat sitä mieltä, että lapsia pitää auttaa enemmän kuin aikuisia, kuten muuten myös naisia: "Naiset ja lapset ensin!" kuuluu huuto, kun tilanne on vakava. Monissa kulttuureissa myös vanhoja ihmisiä kohdellaan suopeammin kuin heitä nuorempia. Suurin osa suomalaisista on myös sitä mieltä, ettei pakollisen asepalveluksen tarvitse koskea naisia [lähde]. Viimeistään miesten synnyttämisvaatimusten kohdalla jokainen ymmärtää, ettei täydellistä tasa-arvoa ole mahdollista koskaan saavuttaa, eikä ole tarpeenkaan. Sukupuolet ovat erilaisia, kuten myös nuoret ja vanhat ihmiset ovat, eikä siinä ole mitään pahaa, vaan päinvastoin elämä on rikkaampaa näin.

Yhteiskuntamme ongelma ei ole naisia sortavat piilorakenteet vaan päinvastoin me tarvitsemme miehet pois piiloistaan takaisin rakenteisiin kantamaan vastuuta perheistään, yhteisöistään ja ennen kaikkea itsestään. Ei naisia tarvitse tai saa painaa maan rakoon - päinvastoin naisia pitää suojella - mutta myös miehet voivat olla rauhassa sitä mitä ovat ja tehdä, mitä miehen täytyy tehdä. Pitkän päälle myös naiset arvostavat, kun miehellä on oma tahto ja kyky ja halu muuttaa elämää paremmaksi - omaa ja ympäröivää.

Mainittakoon vielä että toisin kuin valtamedia antaa ymmärtää, niin syntyvyyden laskua ja huoltosuhdetta ei ratkaista maahanmuutolla. Kaikki muutkin maat haluavat osaavaa ja ahkeraa halpatyövoimaa, mutta Suomen verotukselliset, ilmastolliset ja kielelliset vetovoimatekijät eivät siinä kisassa pärjää. Saamme kyllä maahanmuuttoa kehitysmaista jakamalla ilmaista sosiaaliturvaa, mutta tällöin huoltosuhde heikkenee entisestään.