Proto-Z

Auton kulut (VW Vento 97)

Language:    Published: 2015-02-11   Modified: 2021-04-25   Views: 5414   Type: Research
Sisällysluettelo

Lyhyesti

Selvitin mitä auton omistaminen, ylläpito ja käyttö todella maksavat. Noin 2600 euroa vuodessa.

Artikkelihistoria

 • 2021-04-22 Pyöristetty lukuja ja tarkistettu kieli.
 • 2018-01-08 Päivitetty vuoden 2017 numerot.
 • 2017-01-11 Päivitetty vuoden 2016 numerot.
 • 2016-01-09 Päivitetty vuoden 2015 numerot.
 • 2015-07-15 Tarkennettu lukuja.
 • 2015-02-11 Artikkeli julkaistu.
 • 2015-01-18 Artikkelin kirjoitus aloitettu.

Johdanto

Ostin ensimmäisen autoni vuonna 2011. Auto oli Volkswagen Vento, vuosimallia 1997. Olen seurannut auton kustannuksia alusta alkaen ja nyt vuonna 2015 tein yksityiskohtaisemmat laskelmat, mitä tämän keskiraskaan kuljetuskoneen omistus ja käyttö todella maksavat.

Laskelmat

Olen kirjannut ylös autoon kuluneet eurot polttoainekuluista vakuutusmaksuihin, lasinpesunesteisiin, ajoneuvoveroista lumilapioon ja pysäköintivirhemaksuihin. Muutama yksittäinen pysäköintimaksu ei ole tallessa, joten niiden osalta ollaan arvioni varassa.

Auton pitämisestä on teoriassa syntynyt myös pieniä tuloja työnantajan maksamina kulukorvauksina sekä satunnaisina korvauksina kyytipalveluista. Näiden osuus ei ole merkittävä eikä niitä ole huomioitu kustannuslaskelmissa (suuruusluokka 1-5 % vuodessa).

Kaikki kustannukset on jaettu kolmeen osaan: omistus, ylläpito ja käyttö. Omistuksessa listaan ne pakollisluontoiset kustannukset, jotka toteutuvat riippumatta siitä, ajetaanko autolla metriäkään. Ylläpitoon kuuluvat lisävarusteet, huollot, pesut ja muut ei täysin välttämättömät asiat. Käyttöön lasken mukaan polttoainekulujen lisäksi pysäköintiin käytetyt rahat.

Omistus

Omistukseen liittyvät kustannukset sisältävät pakollisluontoiset kuluerät, jotka syntyvät riippumatta siitä, ajetaanko autolla ylipäänsä. Näitä ovat muun muassa vakuutusmaksut, verot ja auton arvonaleneminen. Vuotuisena arvonalenemisolettamana on käytetty kahtakymmentä prosenttia (20 %), joka kolmannen osapuolen verkkopalvelua pikaisesti selaamalla (Nettiauto) vaikuttaisi olevan realistinen luku kyseessä olevalle autolle (VW Vento 97).

Vuosi Vakuutus Verot Katsastus Arvonal. Muut Yhteensä
2011 371 € 111 € 0 € 400 € 12 € 893 €
2012 611 € 130 € 47 € 320 € 0 € 1108 €
2013 657 € 161 € 58 € 256 € 0 € 1132 €
2014 627 € 161 € 48 € 205 € 0 € 1041 €
2015 318 € 142 € 76 € 164 € 14 € 714 €
2016 450 € 240 € 51 € 131 € 44 € 916 €
2017 422 € 127 € 76 € 105 € 59 € 789 €

Vakuutus = Vakuutusmaksut (€)
Verot = Verokulut (€)
Katsastus = Katsastusmaksut (€)
Arvonal. = Arvonaleneminen (€)
Muut = Muut omistukseen liittyvät kustannukset (€)
Yhteensä = Omistukseen liittyvät kustannukset yhteensä (€)

Ylläpito

Ylläpitoon liittyvät kustannukset sisältävät auton huollot, pesut, varaosat sekä lisävarusteet eli kaikki sellaiset kuluerät, jotka mahdollistavat auton pitämisen käyttökunnossa. Tässä ovat mukana muun muassa autostereot, lumilapio, kahdet renkaat, pyyhkijöiden sulat, renkaiden vaihdot ja säilytykset, imurointi, hammastangon suojakumin vaihto sekä lasinpesunesteet.

Vuosi Huolto Varaosat Lisävarusteet Yhteensä
2011 8 € 3 € 128 € 139 €
2012 94 € 768 € 0 € 862 €
2013 270 € 60 € 21 € 351 €
2014 132 € 21 € 0 € 153 €
2015 448 € 16 € 17 € 481 €
2016 479 € 0 € 9 € 488 €
2017 516 € 10 € 0 € 526 €

Huolto = Huoltokustannukset (€)
Varaosat = Varaosien kustannukset (€)
Lisävarusteet = Lisävarusteiden kustannukset (€)
Yhteensä = Ylläpitoon liittyvät kustannukset yhteensä (€)

Käyttö

Käyttöön liittyvät kustannukset sisältävät polttoaine- ja pysäköintikulut.

Vuosi Matka Kulutus Litrahinta Polttoaine Pysäköinti Yhteensä
2011 10 526 km 6,75 1,586 1120 € 65 € 1185 €
2012 9 557 km 7,38 1,709 1201 € 296 € 1497 €
2013 13 310 km 7,12 1,663 1572 € 725 € 2297 €
2014 8 084 km 7,62 1,636 991 € 252 € 1243 €
2015 5 896 km 6,91 1,481 636 € 74 € 710 €
2016 6 151 km 7,37 1,451 610 € 81 € 691 €
2017 2 988 km 8,11 1,523 366 € 529 € 995 €

Matka = Ajettu matka (km)
Kulutus = Keskimääräinen kulutus (l / 100 km)
Litrahinta = Keskimääräinen litrahinta (€ / l)
Polttoaine = Polttoainekustannus (€)
Pysäköinti = Pysäköintikustannus (€)
Yhteensä = Käyttöön liittyvät kustannukset yhteensä (€)

Yhteensä

Seuraavassa taulukossa on kustannukset laskettuna yhteen.

Vuosi Omistus Ylläpito Käyttö Yhteensä Matka Per km
2011 894 € 139 € 1185 € 2218 € 10 526 km 0,21 €
2012 1108 € 862 € 1497 € 3467 € 9 557 km 0,36 €
2013 1132 € 351 € 2297 € 3780 € 13 310 km 0,28 €
2014 1041 € 153 € 1243 € 2437 € 8 084 km 0,30 €
2015 714 € 481 € 710 € 1905 € 5 896 km 0,32 €
2016 916 € 488 € 691 € 2095 € 6 151 km 0,34 €
2017 789 € 526 € 995 € 2310 € 2 988 km 0,77 €

Omistus = Omistukseen liittyvät kustannukset (€)
Ylläpito = Ylläpitoon liittyvät kustannukset (€)
Käyttö = Käyttöön liittyvät kustannukset (€)
Yhteensä = Kaikki kustannukset yhteensä (€)
Matka = Ajettu matka (km)
Per km = Kilometrikustannus eli kaikki kustannukset yhteensä per ajettu kilometri (€)

Analyysi

Artikkelin alussa esitettyyn kysymykseen, mitä autoilu todella maksaa, on saatu vastaus. Vuosikulut ovat vaihdelleet 1905 ja 3780 euron välillä riippuen lähinnä ajokilometrien määrästä sekä siitä, milloin renkaat on uusittu. Vuonna 2012 hankin sekä uudet kesä- että talvirenkaat, jolloin vuotuisat ylläpitokustannukset olivatkin tarkastelujakson korkeimmat. Vuoden 2013 käyttökustannukset selittyvät polttoainekulujen lisäksi korkealla pysäköintihallimaksulla Helsingin keskustassa. Vuonna 2015 auto oli viisi kuukautta poistettuna liikennekäytöstä.

Seitsemän vuoden aikana on rahaa kulunut yhteensä 18210 € eli keskimäärin vuosittain 2601 €.

On mielenkiintoista huomata, että kilometrikustannukset (0,21-0,36 €) nousevat noinkin lähelle eduskunnan säätämää verovapaata kilometrikorvausta, joka kirjoitushetkellä on 0,44 € (2015-02-11). Jos olisin pitänyt autoa tarkoituksena ainoastaan tienata kilometrikorvauksilla, niin melko pieneksi marginaali olisi lopulta jäänyt. Esimerkiksi vuonna 2014 bonusta olisi tullut 1051 €.

Omistukseen liittyvät vuosikustannukset ovat laskeneet lähinnä auton arvonalenemisen pienentymisen vuoksi.

Polttoainekulujen osuus kokonaiskustannuksista on pyöreästi 40 %. Tarkasteluvälillä polttoaineen keskimääräinen litrahinta on vuosittain vaihdellut 1,481 € ja 1,709 € välillä. Vaihtelu ei juurikaan näy kokonaiskustannuksissa.

Yhteenveto

Auton pitäminen maksaa siis kuukaudessa vähintään 200 euroa. Katsotaan seuraavaksi, mitä muita liikkumismuotoja 2600 eurolla saisi vuonna 2015.

 • aikuisen matkakortti Helsingissä puoleksi vuodeksi: 278 €
 • 30 linja-automatkaa Kuopio-Helsinki-välillä: 600 €
 • 10 aikuisen junamatkaa Kuopio-Oulu-välillä: 531 €
 • 20 kertamatkalippua paikallisliikenteen linja-autoissa: 60 €
 • 2 kertaa pakettiauton vuokraus vuorokaudeksi polttoaineineen: 300 €
 • 30 kertaa kymmenen kilometrin taksimatka päiväsaikaan: 500 €
 • pyöräilykulut: 500 €

Tässä tapauksessa ei ole siis täysin selvää, olisiko oma auto vai julkisen käyttö ollut edullisempaa.

Omalla autolla voi yleensä liikkua yksittäisen matkan nopeammin kuin julkisilla, mutta toisaalta oman auton pitäminen vaatii ylimääräistä aikaa huoltojen, varaosien ja tankilla käynnin vuoksi. Karkeasti ottaen kokonaisaikavaade on vuositasolla molemmissa vaihtoehdoissa samaa suuruusluokkaa, mutta se jakautuu hieman erilailla.

Mutta siinä oma auto on ylivertainen, että se mahdollistaa paremmin niin sanotun projektitoiminnan.

Comments

Author Comment
Taksimies2016-01-20 12:45

Taksi maksaa vain noin 1€/km joten kannattaa ajella taksilla oman auton sijaan.

Mark2016-01-09 23:35

Viiltävää analyysiä!

Keimo2015-03-17 13:06

Ihan asiallinen raportti. Lisään tuohon vain oman kokemukseni (15 vuotta ja 9 käytettyä autoa, joista kaikki eri merkkisiä. Pyrin ostamaan autoni n. 3-5 vuotiaina ja tyypillinen pitoaika on ollut 1,5-2 vuotta) tuoman nyrkkisäännön: mieti paljonko ajat vuodessa ja laske kustannukseksi 0,30e/km, niin ei mene kauaksi toteutumasta.

Tyypillinen kilometri-kustannus tullee joka tapauksessa olemaan normi-autoilla n. 0,25-0,35e/km ; jos haaveilee iso-koneisista, ylläpidoltaan ja ostohinnaltaan kalliimmista merkeistä, niin sitten mennään yli. Normaaliautoissa pysyessä hyvin arvonsa pitävillä merkeillä voinee päästä jopa haarukan alapäähän, huonommin arvonsa pitävillä merkeillä mennään helposti tuohon haarukan yläpäähän.


Markdown: ON, HTML: OFF