Pulu-Z

Autoilun kustannukset (VW Vento 97)

Kieli:    Julkaistu: 2015-02-11   Muokattu: 2020-09-08   Katselut: 4934   Kategoria: Research
Sisällysluettelo

Lyhyesti

Selvitin mitä erään auto omistaminen, ylläpito ja käyttäminen todella maksaa. Vajaan kolme tuhatta euroa vuodessa.

Artikkelihistoria

 • 2018-01-08 Päivitetty vuoden 2017 numerot.
 • 2017-01-11 Päivitetty vuoden 2016 numerot.
 • 2016-01-09 Päivitetty vuoden 2015 numerot.
 • 2015-07-15 Tarkennettu lukuja.
 • 2015-02-11 Artikkeli julkaistu.
 • 2015-01-18 Artikkelin kirjoitus aloitettu.

Alkusanat

Ajoin B-ajokortin 19-vuotiaana vuonna 2002. Elämä olisi varmaan lutviutunut ilmankin, mutta saahan keskiraskaan kuljetuskoneen käyttöoikeudesta paljon hyötyä ja iloa. Autoilujani olen käsitellyt tarkemmin Matkani-artikkelissa. Vuoteen 2010 asti asuin Oulussa, jolloin käytössäni olivat tarvittaessa äitini autot Opel Corsa (vm. 1989) ja myöhemmin Chrysler Neon (vm. 2000). Ensimmäinen oma auto, Volkswagen Vento (vm. 1997), ostettiin toukokuussa 2011.

Valmistuin vuonna 2010, jonka jälkeen en enää voinut nauttia opiskelija-alennuksista julkisissa liikennevälineissä. Juna- ja linja-automatkalippujen hinnat kaksinkertaistuivat. Tässä vaiheessa tein laskelmat, josko oma auto olisi myös taloudellisesti perusteltu. Autolla olisi toki mukava tehdä vapaa-ajan matkoja, kuten kerätä kuvia kunnantaloista ja ruokaostoksetkin saisi autolla helpommin kuljetettua.

Nämä ensimmäiset yksityiskohtaisemmat laskelmat tein noin neljä vuotta auton ostamisen jälkeen (2015-02-11). Se oli hyvä aika katsoa taaksepäin, mitä auton omistaminen, ylläpitäminen ja käyttäminen todella on maksanut. Mikä on tämän ylellisyyden hinta?

Kustannukset

Vuosien varrella olen kirjannut ylös autoon kuluneet eurot aina polttoainekuluista vakuutusmaksuihin ja lasinpesunesteisiin sekä ajoneuvoveroista lumilapioon ja pysäköintivirhemaksuihin. Kaikkia yksittäisiä pysäköintien kustannuksia ei ole tallessa, joten niiden osalta ollaan arvioiden varassa.

Auton pitämisestä on teoriassa syntynyt myös pieniä tuloja työnantajan maksamina kulukorvauksina sekä satunnaisina korvauksina kimppakyydeistä ja kaverikuljetuksista. Näiden osuus ei ole merkittävä, eikä niitä ole huomioitu kustannuslaskelmissa.

Kaikki kustannukset on jaettu kolmeen osaan: omistus, ylläpito ja käyttö. Omistuksessa listataan ne pakollisluontoiset kustannukset, jotka toteutuvat riippumatta siitä, ajetaanko autolla metriäkään. Ylläpitoon kuuluvat kaikki lisävarusteet, huollot, pesut ja muut ei täysin välttämättömät asiat. Käyttöön lasketaan mukaan polttoainekulujen lisäksi myös pysäköintiin kuluvat rahat.

Omistus

Omistukseen liittyvät kustannukset sisältävät pakollisluontoiset kuluerät, jotka syntyvät riippumatta siitä, ajetaanko autolla ylipäänsä. Näitä ovat muun muassa vakuutusmaksut, verot ja auton arvonaleneminen. Vuotuisena arvonalenemisolettamana on käytetty kahtakymmentä prosenttia (20 %), joka pikaisella Nettiauton selaamisella vaikuttaisi olevan melko realistinen luku kyseessä olevalle autolle (Volkswagen Vento vm. 1997).

Vuosi Vakuutus Verot Katsastus Arvonal. Muut Yhteensä
2011 370.65 € 111.26 € 0 € 400 € 12 € 893.31 €
2012 610.69 € 130.41 € 47 € 320 € 0 € 1108.1 €
2013 657.33 € 160.96 € 58 € 256 € 0 € 1132.29 €
2014 627.25 € 160.96 € 48 € 204.8 € 0 € 1041.01 €
2015 317.9 € 141.99 € 76 € 163.84 € 14 € 713.73 €
2016 450.02 € 239.79 € 51 € 131.07 € 43.9 € 915.78 €
2017 421.73 € 127.08 € 76 € 104.86 € 59.31 € 788.98 €

Vakuutus = Vakuutusmaksut (€)
Verot = Verokulut (€)
Katsastus = Katsastusmaksut (€)
Arvonal. = Arvonaleneminen (€)
Muut = Muut omistukseen liittyvät kustannukset (€)
Yhteensä = Omistukseen liittyvät kustannukset yhteensä (€)

Ylläpito

Ylläpitoon liittyvät kustannukset sisältävät muun muassa auton huollot, pesut, varaosat ja lisävarusteet eli kaikki sellaiset kuluerät, jotka mahdollistavat auton pitämisen käyttökunnossa. Tässä ovat mukana muun muassa autostereot, lumilapio, kahdet renkaat, pyyhkijöiden sulkia, renkaiden vaihtoja, imurointi, hammastangon suojakumin vaihto ja lasinpesunesteet.

Vuosi Huolto Varaosat Lisävarusteet Yhteensä
2011 7.5 € 3.4 € 128.29 € 139.19 €
2012 93.99 € 767.9 € 0 € 861.89 €
2013 270 € 59.9 € 20.8 € 350.7 €
2014 132 € 21 € 0 € 153 €
2015 448.4 € 15.89 € 16.99 € 481.28 €
2016 478.7 € 0 € 9.09 € 487.79 €
2017 516.2 € 10 € 0 € 526.2 €

Huolto = Huoltokustannukset (€)
Varaosat = Varaosien kustannukset (€)
Lisävarusteet = Lisävarusteiden kustannukset (€)
Yhteensä = Ylläpitoon liittyvät kustannukset yhteensä (€)

Käyttö

Käyttöön liittyvät kustannukset sisältävät polttoainekulujen lisäksi myös pysäköintiin liittyvät menot.

Vuosi Matka Kulutus Litrahinta Polttoaine Pysäköinti Yhteensä
2011 10 526 km 6.75 1.586 1120 € 65 € 1185 €
2012 9 557 km 7.38 1.709 1201 € 296 € 1497 €
2013 13 310 km 7.12 1.663 1572 € 725 € 2297 €
2014 8 084 km 7.62 1.636 991 € 252 € 1243 €
2015 5 896 km 6.91 1.481 636 € 74 € 710 €
2016 6 151 km 7.37 1.451 610 € 81 € 691 €
2017 2 988 km 8.11 1.523 366 € 529 € 995 €

Matka = Ajettu matka (km)
Kulutus = Keskimääräinen kulutus (l / 100 km)
Litrahinta = Keskimääräinen litrahinta (€ / l)
Polttoaine = Polttoainekustannus (€)
Pysäköinti = Pysäköintikustannus (€)
Yhteensä = Käyttöön liittyvät kustannukset yhteensä (€)

Yhteensä

Vuosi Omistus Ylläpito Käyttö Yhteensä Matka Per km
2011 893.91 € 139.19 € 1185 € 2218.1 € 10 526 km 0.21 €
2012 1108.1 € 861.89 € 1497 € 3466.99 € 9 557 km 0.36 €
2013 1132.29 € 350.7 € 2297 € 3779.99 € 13 310 km 0.28 €
2014 1041.01 € 153 € 1243 € 2437.01 € 8 084 km 0.30 €
2015 713.73 € 481.28 € 710 € 1905.01 € 5 896 km 0.32 €
2016 915.78 € 487.79 € 691 € 2094.57 € 6 151 km 0.34 €
2017 788.98 € 526.2 € 995 € 2310.18 € 2 988 km 0.77 €

Omistus = Omistukseen liittyvät kustannukset (€)
Ylläpito = Ylläpitoon liittyvät kustannukset (€)
Käyttö = Käyttöön liittyvät kustannukset (€)
Yhteensä = Kaikki kustannukset yhteensä (€)
Matka = Ajettu matka (km)
Per km = Kilometrikustannus eli kaikki kustannukset yhteensä per ajettu kilometri (€)

Analyysi

Artikkelin alussa esitettyyn kysymykseen, mitä autoilu todella maksaa, on saatu vastaus. Vuosikulut ovat vaihdelleet 1900 ja 3800 euron haarukassa riippuen lähinnä ajokilometrien määrästä ja siitä, milloin renkaat on uusittu. Vuonna 2012 hankittiin sekä uudet kesä- että talvirenkaat, minkä huomaakin tarkastelujakson korkeimmasta kilometrikustannuksessa (0.36 €). Vuoden 2013 käyttökustannukset selittyvät polttoainekulujen lisäksi korkealla pysäköintihallimaksulla, kun autoa säilytettiin seitsemän kuukauden ajan Helsingin Ruoholahdessa. Vuonna 2015 auto oli viisi kuukautta poistettuna liikennekäytöstä.

Yhteensä seitsemän vuoden aikana on rahaa kulunut 18211.85 € eli vuosittain noin 2600 €.

On mielenkiintoista huomata, että kilometrikustannukset (0.21-0.36 €) nousevat noinkin lähelle eduskunnan säätämää verovapaata kilometrikorvausta, joka kirjoitushetkellä (2015-02-11) on 0.44 €. Sitä voitaneen pitää jonkinlaisena virallisena arviona, koska usein oman auton käytöstä esimerkiksi työnantajan hyödyksi korvataan mainitun arvion perusteella. Jos autoa pidettäisiin ainoastaan tarkoituksena tienata kilometrikorvauksilla, niin aika pieneksi marginaali lopulta jäisi. Esimerkiksi vuonna 2014 voittoa olisi tullut 1051 €, missä ei ole siis huomioitu oman ajankäytön hintaa.

Omistukseen liittyvät kustannukset ovat laskeneet lähinnä auton arvonalenemisen pienentymisen takia. Auton potentiaalinen myyntihinta laskee joka vuosi edellisvuotta vähemmän.

Karkeasti laskien polttoainekulujen osuus kokonaiskustannuksista on pyöreästi 40 %. Tarkasteluvälillä polttoaineen keskimääräinen litrahinta on vuosittain vaihdellut 1.481 € ja 1.709 € välillä. Vaihtelu ei juurikaan näy kokonaiskustannuksissa. Voidaan kuitenkin esimerkiksi havaita, että vuonna 2011 polttoainekustannus (1 120 €) on ollut alempi kuin vuonna 2012 (1 201 €), vaikka vuonna 2011 ajettuja kilometrejä (10 526 km) on enemmän kuin vuonna 2012 (9 557 km).

Johtopäätös

Oman käyttöauton pitäminen maksaa siis vuodessa vajaan kolme tuhatta euroa. Pitää kysyä, missä suhteessa kokonaiskustannus on auton tuomaan lisäarvoon, joka koostuu lähinnä omista pakollisluontoisista siirtymisistä, raskaiden tavaroiden siirtämisestä ja huviajeluista. Jos omaa autoa ei ole, niin huviajeluita tuskin tulisi juurikaan tehtyä, mutta pakollisluontoiset siirtymiset voisi melko isoilta osin korvata pyörällä ja julkisella liikenteellä riippuen hieman asuinpaikasta. Raskaiden tavaroiden siirtämisessä voisi hyödyntää taksi- ja vuokra-autopalveluita.

Katsotaan seuraavaksi, mitä muita liikkumismuotoja vajaalla kolmella tuhannella eurolla saisi vuonna 2015:

 • aikuisen matkakortti Helsingissä puoleksi vuodeksi: 278 €
 • opiskelijan matkakortti Helsingissä puoleksi vuodeksi: 139 €
 • 30 linja-automatkaa Kuopio-Helsinki-välillä: 600 €
 • 10 aikuisen junamatkaa Kuopio-Oulu-välillä: 531 €
 • 10 opiskelijan junamatkaa Kuopio-Oulu-välillä: 246 €
 • 20 kertamatkalippua paikallisliikenteen linja-autoissa: 60 €
 • 2 kertaa pakettiauton vuokraus vuorokaudeksi polttoaineineen: 300 €
 • 30 noin kymmenen kilometrin (10 km) taksimatkaa päiväsaikaan: 500 €
 • pyörän vuosihuolto: 125 €

Kaukoliikenteen linja-automatkojen hinnat ovat laskeneet reilusti vuoden 2014 aikana, kiitos Onnibussin. Mutta siitä sen enempää välittämättä voidaan todeta yleisesti, että kyllä kolmella tuhannella eurolla saa varsin hyvän paketin muitakin liikkumismuotoja. Ei voida kuitenkaan sanoa, että paketti olisi aivan ylivoimainen omaan autoon verrattuna. Lisäksi pitäisi hieman maalaisjärjen vastaisesti käyttää taksia tavallista herkemmin. Jos siihen ei suostu vaan tekee raskaiden tavaroiden siirtämisestä itselle hankalaa, niin otsasuonen tarpeeksi pullistuessa voi heikolla hetkellä sortua hankkimaan oman auton.

On melko selvää, että asuessa niin Helsingin kuin Kuopionkin keskustassa oma auto ei ole taloudellisesti järkevä valinta. Sen sijaan jos perheeseen ei kuulu opiskelijaa tai muonavahvuus on suurempi, oma auto tulisi luultavasti vertailussa edullisemmaksi. Toisaalta usein kuitenkin käy niin, että perheeseen ostetaan toinenkin auto, kun molemmat vanhemmat käyvät töissä.

Omalla autolla pääsee yleensä liikkumaan nopeammin kuin julkisilla, mutta toisaalta oman auton pitäminen vie myös aikaa, kun pitää järjestellä huoltoja, ostella varaosia ja käydä tankilla. Voidaan ehkä tehdä karkea oletus, että kokonaisajanmenetys on samaa suuruusluokkaa molemmissa vaihtoehdoissa. Mutta siinä oma auto kyllä vie voiton, että matkalle voi lähteä milloin tahansa, kun julkisten kanssa on riippuvainen aikatauluista. Jos esimerkiksi Kuopiosta lähtee viimeinen juna Ouluun kello 19 ja siihen ei kerkeä, niin ajanmenetys on valtava, kun joutuu odottamaan seuraavaan aamuun asti.

On myös huomattava, että oman auton kustannuslaskelmat on tehty tässä artikkelissa vanhalla perusautolla, jonka käyttäminen on edullisimmasta päästä vaihtoehdoista. Jos haluaisi ajaa uudemmalla ja hienommalla autolla, olisivat kustannukset korkeammat. Lisäksi tarkasteluvälille ei sattunut yhtään isoa vikaa tai muita hankalia haasteita, joihin olisi joutunut panostamaan paljon aikaa, rahaa ja hermoja.

Täytyy myös muistaa, että oma auto voi parantaa elämänlaatua merkittävästi, jos sitä pystyy hyödyntämään vapaa-ajalla. Moni mökki-, suunnistus- tai vaellusreissu jäisi väliin ilman autoa. Kunnantaloharrastusta ei varmasti tulisi linja-autolla tehtyä. Ja vaikka autossa istuminen ruuhka-aikaan on turhauttavaa, niin kyllä se aina täyteen ammutun festarijunan voittaa. Toisaalta junassa ja linja-autossa voi katsella videoita, lukea kirjaa, irkata ja tehdä jopa töitä tai koulutehtäviä. Joku saattaisi laskea julkisen liikenteen eduksi myös päihtyneenä matkustamisen, jota omalla autolla ei kannata, eikä saa tehdä.

Mutta kuten omaa autoa ostaessa arvata saattoi, on vaikea enää myöhemmin luopua saavutetusta edusta. Allekirjoittanut ei kuitenkaan näe autoa älyttömän kalliina ylellisyyshyödykkeenä, sillä kolmen tuhannen euron vuosikustannuksista vähintään kaksi tuhatta euroa kuluisi matkustamiseen joka tapauksessa. Jäljelle jääneestä tuhannesta eurosta tulee kuukausikustannukseksi noin sata euroa ja se on maltillinen hinta auton tuottamasta lisäarvosta.

Pitää kuitenkin olla tarkkana, etteivät kustannukset karkaa käsistä esimerkiksi turhan arvokkaan auton ostamisen myötä. Kunhan muistaa tehdä uudet laskelmat ennen ostopäätöstä, niin asia pitäisi olla hallittavissa. Ja ehkäpä tässä seuraavan vuosikymmenen aikana robottiautotkin yleistyisivät, niin moni liikkumiseen liittyvä asia paranisi merkittävästi. Poliitikot kyllä luultavasti tulevat pitämään huolen, ettei liikkuminen ainakaan paljoa halvemmaksi muutu.

Comments

Author Comment
Taksimies2016-01-20 12:45

Taksi maksaa vain noin 1€/km joten kannattaa ajella taksilla oman auton sijaan.

Mark2016-01-09 23:35

Viiltävää analyysiä!

Keimo2015-03-17 13:06

Ihan asiallinen raportti. Lisään tuohon vain oman kokemukseni (15 vuotta ja 9 käytettyä autoa, joista kaikki eri merkkisiä. Pyrin ostamaan autoni n. 3-5 vuotiaina ja tyypillinen pitoaika on ollut 1,5-2 vuotta) tuoman nyrkkisäännön: mieti paljonko ajat vuodessa ja laske kustannukseksi 0,30e/km, niin ei mene kauaksi toteutumasta.

Tyypillinen kilometri-kustannus tullee joka tapauksessa olemaan normi-autoilla n. 0,25-0,35e/km ; jos haaveilee iso-koneisista, ylläpidoltaan ja ostohinnaltaan kalliimmista merkeistä, niin sitten mennään yli. Normaaliautoissa pysyessä hyvin arvonsa pitävillä merkeillä voinee päästä jopa haarukan alapäähän, huonommin arvonsa pitävillä merkeillä mennään helposti tuohon haarukan yläpäähän.


Markdown: ON, HTML: OFF